Деформация стоп(шишки на стопе, пальцах, растет косточка на стопе, Halux valgus)

деформация стоп(шишки на стопе, пальцах, растет косточка на стопе, Haluxvalgus)